Zaległość podatkowa przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który do 30 kwietnia złożył w urzędzie skarbowym PIT-36 lub PIT-36L, ale nie zapłacił podatku wynikającego z tej deklaracji, 1 maja ma już zaległość podatkową. Dług ten należy jak najszybciej spłacić. Konieczna też będzie wpłata odsetek. Zaległość...