BLOG

Mediacje to nie tylko sposób na odciążenie sądów, ale także możliwość na oszczędność czasu i pieniędzy, które trzeba by poświęcić tocząc spory przed sądami.

Kilka lat temu dokonano w Polsce zmian prawnych, których celem jest upowszechnienie mediacji, jako korzystnej dla wszystkich stron metody rozwiązywania sporów. Dzięki dokonanym zmianom, obecnie sąd na każdym etapie postępowania zachęca strony do podjęcia mediacji i rozwiązania sporu właśnie tą drogą.

Jak pokazuje praktyka mediacje są skutecznym sposobem rozwiązywania sporów. Strony, które decydują się na rozwiązanie sporu właśnie w taki sposób są otoczone profesjonalną opieką ośrodków mediacyjnych, specjalizujących się w prowadzeniu skutecznych mediacji. Z prośbą o pomoc w prowadzeniu mediacji można do ośrodka mediacyjnego zgłosić się na każdym etapie prowadzenia sporu. Doświadczenie pokazuje jednak, że mimo tego, że chociaż mamy wiedzę o tym, że mediacje są korzystnym dla obu stron sposobem rozwiązywania sporów, dzięki któremu konflikt zostaje złagodzony, a także oszczędzony czas i pieniądze, to wciąż odsetek sporów zakończonych w procesie mediacji jest niewielki.

Impulsem do zmian przepisów był fakt, że tylko 1% procesów sądowych w Polsce kończyło się ugodami. Ustawodawca zmieniając przepisy chciał zwiększyć ten odsetek. W praktyce jednak na 10 spraw skierowanych przez sąd do mediacji tylko 2 kończą się zawarciem ugody.

Adwokat Marcin Kotowski Kancelaria adwokacka Kotowski i Współpracownicy w Olsztynie: www.adwokatolsztyn.pl

Immanentną cechą mediacji jest dobrowolność przystąpienia do nich obu stron konfliktu, które dążą do ugodowego i satysfakcjonującego wszystkich rozwiązania sporu. Istotą mediacyjnego rozwiązywania sporów jest absolutna dobrowolność na każdym etapie negocjacji, zarówno dobrowolne jest przystąpienie do negocjacji, ich prowadzenie na każdym etapie, jak i przystąpienie do wynegocjowanej ugody.

Z procesem mediacji łączy się osoba mediatora. Kto może być mediatorem? Przede wszystkim osoba, mediatora powinna być bezstronna wobec obu stron konfliktu. A może nim być osoba wskazana przez samych zainteresowanych lub przez sąd. Listy mediatorów znaleźć można znaleźć w sądach okręgowych oraz na stronach internetowych sądów okręgowych.

Nie ulega wątpliwości, że mediacje mogą być korzystną dla skonfliktowanych stron metodą rozwiązywania sporów. Skuteczne mediacje mogą uchronić przed – zwłaszcza w polskich warunkach – długim i często kosztownym procesem sądowym.

Więcej:
https://www.olsztyn.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=14
http://adwokatolsztyn.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mediacje