Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kiedy płacić?

W 2014 r. składka na Fundusz Pracy to 2,45% podstawy wymiaru, a składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10% podstawy wymiaru. Jeśli zatrudniasz przy prowadzeniu działalności gospodarczej inne osoby, musisz pamiętać o terminowym opłacaniu...