Jak zgłosić do ZUS płatnika składek i pracownika?

Jako osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej, po złożeniu wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jesteś następnie zobowiązany zgłosić siebie jako osobę ubezpieczoną oraz pozostałe osoby (pracowników,...