Kto płaci składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

W dzisiejszym artykule przedstawiamy zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Sprawdź kto i w jakim stopniu jest zobowiązany do opłacania składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej i zdrowotnej. Składkę na...