Regulamin

1. Oferta dostępna na stronie internetowej www.nawitrynie.pl skierowana jest do firm oraz klientów instytucjonalnych.
2. Witryna prezentuje ofertę tworzenia i pozycjonowania stron internetowych, tworzenia aplikacji mobilnych oraz innych usług IT. Kontakt ze strony potencjalnego Klienta (telefoniczny, mailowy, poprzez formularz kontaktowy czy w każdy inny sposób) nie jest równoznaczny z zawarciem umowy wykonania usługi / dzieła, a ma jedynie charakter zapytania ofertowego. Zawarcie wiążącej umowy zlecenia usług wymaga każdorazowego doprecyzowania (negocjacji) zakresu usług w formie pisemnej lub e-mail, jednak przy braku w zleceniu dodatkowych elementów (ponadstandardowe skrypty, skomplikowana grafika, itp.) zaproponowana cena nie będzie przekraczać cen podanych na stronie internetowej.
3. Przed rozpoczęciem pozycjonowania strony każdorazowo przeprowadzany jest bezpłatny audyt witryny.
4. Właściciel strony internetowej www.nawitrynie.pl może odmówić wykonania usługi pozycjonowania, jeśli witryna nie spełnia technicznych przesłanek do skutecznego pozycjonowania zgodnego z zasadami firmy Google (m.in. system CMS, brak niewłaściwego linkowania, brak filtrów ze strony Google).
4a. Właściciel strony internetowej www.nawitrynie.pl może odmówić przyjęcia zlecenia wykonania usług pozycjonowania stron internetowych prezentujących oferty konkurencyjne do oferty firmy Strony internetowe Paweł Jabłoński.
5. Właścicielem witryny jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, NIP 7393182414.
6. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Aktualizacja: 17.11.2016