BLOG

W zasadzie wszyscy płatnicy składek mają obowiązek przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej. Niektórzy płatnicy mogą jednak składać dokumenty w tradycyjnej formie pisemnej. Kiedy elektroniczna forma składania dokumentów jest obowiązkowa, a kiedy opcjonalna? Sprawdź jak prawidłowo przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS.

Jeżeli rozliczasz składki za nie więcej niż 5 osób, dokumenty ubezpieczeniowe możesz składać do ZUS w wybranej formie, tzn. drogą elektroniczną, korzystając z aplikacji ePłatnik na www.pue.zus.pl, bądź z aktualnej wersji programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego, albo w formie papierowej.

Jeżeli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty ubezpieczeniowe przekazujesz do ZUS poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z aplikacji ePłatnik na www.pue.zus.pl, bądź z aktualnej wersji programu Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego.

Płatnicy składek, którzy chcą za pomocą aplikacji ePłatnik wysyłać dokumenty ubezpieczeniowe i rozliczeniowe, muszą dysponować podpisem elektronicznym. Mogą w tym celu skorzystać z certyfikatu kwalifikowanego (jeśli taki posiadają) lub z całkowicie bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP. Aby uzyskać taki profil zaufany należy złożyć o niego wniosek na stronie www.epuap.gov.pl i potwierdzić tożsamość w jednostce ZUS przy okazji uwierzytelniania profilu PUE.

Dokumenty w formie papierowej składasz bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub wysyłasz pocztą. Należy przy tym pamiętać, aby dokumenty miały formę dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru lub wydruku z oprogramowania spełniającego wymagania ZUS lub wydruku ze strony www.zus.pl.

Źródło: zus.pl