BLOG

Prezentujemy stronę internetową przygotowaną dla naszego klienta – Fundacji Pro Futurum.

Fundacja Pro Futurum jest organizacją pozarządową, której działalność skierowana jest głównie na pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych i znajdujących się w stanach terminalnych.

Oprócz opieki nad osobami starszymi (hospicja domowe, domy opieki) jednym z głównych celów Fundacji Pro Futurum jest szkolenie pracowników domów opieki, hospicjów i opiekunów społecznych.

Adres strony internetowej Fundacji Pro Futurum: www.profuturum.pl

profuturum

Strona internetowa fundacji przygotowana została na skrypcie CMS WordPress.