Zleceniobiorca nie może być zgłoszony do ZUS jako współpracownik

Dziś o tym, czy syn zatrudniony na podstawie umowy zlecenia (który nie mieszka i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z ojcem) może być traktowany jako osoba współpracująca z  osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą? Za osobę współpracującą z...