Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na Twój wniosek jako przedsiębiorcy. Zawieszając...