BLOG

Ekopol Górnośląski Holding S.A to spółka notowana na rynku NewConnect od roku 2008, prowadząca działalność w kilku obszarach biznesowych. Obecny rok jest rekordowym dla firmy pod względem wyników finansowych. Można się spodziewać, że najwyższe w historii, kilkakrotnie zwiększone zyski w porównaniu z poprzednim rokiem, wpłynął na jeszcze szybszy rozwój spółki w kolejnych latach. Z pewnością i władze Ekopolu i akcjonariusze mają nadzieję, że to, co najlepsze dopiero przed spółką.

Ekopol (EGH) jest dostawcą paliw (głównie dla firm transportowych i budowlanych), twórcą technologii Mikrostacje.pl, producentem blach, od niedawna dostawcą energii fotowoltaicznej oraz deweloperem (Ekopol właśnie sfinalizował sprzedaż pierwszych trzech domów na osiedlu domków jednorodzinnych Dolina Dramy na Górnym Śląsku, a całość inwestycji ma być zakończona w pierwszym półroczu 2022 r.). Od tego kwartału firma zaczęła również handlować benzyną (wcześniej sprzedawała tylko ropę).

Zysk w trzech kwartałach 2021 r.

Pomimo, że za nami dopiero trzy kwartały 2021 r. to już wiemy, że ten rok będzie rekordowym w historii Ekopolu Górnośląskiego. Firma znacznie poprawiła zarówno przychody jak i zyski. W dotychczas najlepszym pod względem wyników ekonomicznych roku 2020, firma miała 723 tys. zysku netto i ponad 124 miliony przychodu. Już po trzech kwartałach tego roku Ekopol zanotował 171 milionów przychodu i 4,66 milionów zysku netto. Daje to już po 3/4 roku ponad 6-krotny wzrost zysku netto rok do roku.

Jaki zysk za rok 2021?

Prezes Ekopolu, Andrzej Piecuch, zapowiedział, że już sprzedane są 3 pierwsze domki jednorodzinne z pierwszej deweloperskiej inwestycji Ekopolu w Dolinie Dramy i sprzedaż ta będzie zaksięgowana w czwartym kwartale. Daje to około dwóch milionów przychodu ekstra w czwartym kwartale. W ostatnim kwartale roku powinny się pojawić też pierwsze zyski ze sprzedaży benzyny, ja osobiście spodziewam się widocznych efektów finansowych wprowadzenia oferty fotowoltaicznej. Oczekuję więc co najmniej 1-1.5 miliona zysku w czwartym kwartale bez wliczania zysku ze sprzedaży domów. W sumie ja spodziewam się więc co najmniej 1.5-2 milionów zysku netto w ostatnim kwartale tego roku.

Jeśli moje przewidywania się sprawdzą, to zysk netto Ekopolu za cały rok 2021 wyniesie 6-7 milionów złotych. Oznaczałoby to wzrost zysku netto o ponad 800% r/r.

 

Ekopol kurs akcji

Wykres liniowy kursu akcji Ekopolu w ostatnich 12 miesiącach. Źródło: Bankier.pl

 

Rekordowa dywidenda w 2022?

Zysk netto spółki w 2019 rok wyniósł 673 tys. zł. W roku 2020 Ekopol wypłacił w ramach dywidendy 312 tys. zł (46% zysku netto). W 2020 zysk netto Ekopolu wyniósł 723,1 tys. zł, z czego w ramach dywidendy wypłacono akcjonariuszom 312 tys. zł (43%  zysku). Już teraz Andrzej Piecuch, prezes zarządu spółki zapowiedział, że Ekopol podzieli się swoim zyskiem z akcjonariuszami także w roku 2022. Zapowiedział również, że dywidenda, ze względu na rekordowe zyski firmy w roku 2021, będzie odpowiednio wyższa.

Akcjonariusze Ekopolu już dziś próbują więc szacować wysokość przyszłorocznej dywidendy. Jeśli spółka – podobnie jak w poprzednich latach – przeznaczy na dywidendę ponad 40% zysków, wówczas możemy się spodziewać dywidendy około 0.8-1 zł na akcję zwykłą. Patrząc na dzisiejszą wycenę akcji Ekopolu (ok. 8.50 zł) byłaby to jedna z najwyższych dywidend na polskiej giełdzie. I z pewnością przyniesie spółce duży rozgłos wśród, nie tylko polskich, akcjonariuszy.

Perspektywy rozwoju Ekopolu w roku 2022 i latach kolejnych

Tegoroczny wzrost zysku Ekopolu jest wyjątkowy (szacuję wzrost 800-1000% r/r) i utrzymanie podobnej dynamiki w roku kolejnym jest mało prawdopodobne. Realne jest jednak pobicie rekordowych zysków z roku 2021. Już dziś możemy zaksięgować na rok 2022 sprzedaż 23 domów z osiedla Dolina Dramy. To powinno być co najmniej 3,5 miliona złotych. zysku Patrząc na stały rozwój innych działalności firmy, jak najbardziej realne jest przekroczenie granicy 10 milionów złotych zysku netto w roku 2022.

Na rok 2022 władze spółki już dziś zapowiadają realizację kolejnej inwestycji budowlanej. Tym razem nie będzie to osiedle domków jednorodzinnych, a budynek wielorodzinny, bo budowanie mieszkań jest bardziej opłacalne niż domów jednorodzinnych. Spodziewamy się więc, że ta inwestycja przyniesie kolejne miliony złotych zysku, ale pewnie dopiero w roku 2023. Prezes Ekopolu podzielił się również z informacją, że firma zastanawia się nad akwizycjami. Możliwe jest więc, że w roku 2022 Ekopol przejmie jakieś inne spółki, co wpłynęłoby na zwiększenie zysków i kapitalizacji Ekopolu.

Rekordowe zyski w roku 2021 i spodziewane jeszcze poprawienie tych wyników w roku 2022, dobre zarządzanie firmą i nieustanne patrzenie w przyszłość przez władze spółki rysują niezwykle jasną przyszłość przed Ekopolem. Uważam, że dziś trudno nawet przewidzieć kierunki ekspansji firmy, z tej racji, że Ekopol dzięki wygenerowanym olbrzymim, niespotykanym wcześniej zyskom, będzie miał bardzo wiele dróg możliwości rozwoju. Być może nawet takie, o których na dzień dzisiejszy, nikt w firmie jeszcze nie myśli.

Kiedy 20 zł za akcję?

Na giełdzie to rynek decyduje o cenie akcji, a z wyceną rynku się nie dyskutuje. Jednak jest co najmniej kilka powodów, które mogą spowodować znaczny wzrost ceny akcji w ciągu najbliższych kilku miesięcy:

  • informacja o pierwszych sprzedanych domach i zysku z ich sprzedaży
  • wyniki roczne
  • zapowiedź dużej dywidendy w roku 2022
  • zapowiedź kolejnej inwestycji deweloperskiej
  • zakończenie inwestycji w Dolinie Dramy i zyski ze sprzedaży domków
  • kolejne inwestycje, możliwe akwizycje

Analizując spółkę Ekopol Górnośląski Hodling trudno przejść obojętnie wobec niezwykle atrakcyjnego dla akcjonariuszy wskaźnika C/Z (cena/zysk, ang. P/E Price to Earnings). Przy szacowanych przeze mnie wynikach za czwarty kwartał wskaźnik na koniec tego roku będzie wynosił: przy cenie akcji 10.00 zł – około 4; przy cenie 12 zł za akcję – około 5, przy 15 zł za akcję – około 6, przy 20 zł za akcję – około 8. Widzimy więc, że nawet przy dwu-trzykrotnym wzroście ceny akcji będzie ona – przy tych zyskach – ceną niezwykle atrakcyjną.

Wydaje się więc, że dla Ekopolu i posiadaczy akcji tej spółki najlepsze czasy dopiero przyjdą. Czy znajdzie to przełożenie na cenę akcji spółki? Sądzę, że jest duża szansa na to, żeby w roku podatkowym 2022 akcje Ekopolu osiągnęły cenę 20-25 zł. Oznaczałoby to możliwość wejścia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i szanse na dalszy rozwój górnośląskiej spółki.

Linki:
https://www.bankier.pl/gielda/notowania/new-connect/EKOPOL/wyniki-finansowe/skonsolidowany/kwartalny/standardowy/1
https://dolinadramy.pl/
http://eg.com.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=Ev6yT9xB2gc&t

 

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autor bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na blogu.