BLOG

Bezpłatną metodą potwierdzenia tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji jest podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dziś o tym, jak go uzyskać.

KROK 1 – Założenie konta użytkownika ePUAP i złożenie wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego

W tym celu musisz wykonać następujące czynności:

 • wejdź na stronę www.epuap.gov.pl,
 • załóż konto użytkownika na ePUAP – TUTAJ,
 • wybierz zakładkę “Moje profile zaufane” – wypełnij i złóż na platformie wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.

KROK 2 – Potwierdzenie tożsamości i założenie profilu zaufanego

 • każdy obywatel może potwierdzić tożsamość w punkcie potwierdzania profili zaufanych. Punkty te prowadzone są przez terenowe jednostki organizacyjne ZUS, urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie oraz ambasady i konsulaty generalne RP,
 • do punktu potwierdzającego musisz zgłosić się w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku o nadanie profilu zaufanego (z dowodem osobistym lub paszportem). Po upływie 14 dni ważność wniosku wygasa,
 • profil zaufany jest zakładany bezpośrednio po poprawnym zakończeniu potwierdzenia,
 • o utworzeniu profilu informuje komunikat wysyłany na komputer osoby potwierdzającej,
 • każdy obywatel może założyć tylko jeden profil zaufany, próba utworzenia kolejnego jest blokowana podczas potwierdzania profilu na etapie kontroli z rejestrem PESEL,
 • profil zaufany zachowuje ważność przez 3 lata, przed upływem terminu ważności powinien zostać odnowiony poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniego wniosku elektronicznego, dostępnego na ePUAP.

KROK 3 – Złożenie podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym

 • wejdź na stronę internetową epuap.gov.pl lub pue.zus.pl,
 • wybierz usługę elektroniczną udostępnioną na platformie i wypełnij właściwy dla niej formularz dokumentu elektronicznego (wniosek),
 • podpisz wniosek przy użyciu profilu zaufanego,
 • przekaż podpisany dokument elektroniczny adresatowi.

Podczas składania podpisu ePUAP przesyła pocztą elektroniczną lub SMS-em kod autoryzacyjny, który należy przenieść do pola dialogowego usługi składania e-podpisu.

Podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP:

 • jednoznacznie wskazuje profil zaufany ePUAP osoby, która złożyła podpis,
 • zawiera dokładny czas złożenia podpisu,
 • jednoznacznie identyfikuje konto ePUAP osoby, która złożyła podpis,
 • jest autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,
 • jest potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP, czyli podpisem cyfrowym utworzonym w bezpiecznym środowisku systemu ePUAP, który zapewnia integralność i autentyczność wykonania operacji przez ten system ale przy użyciu certyfikatu i kluczy kryptograficznych wygenerowanych dla elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, a nie dla osoby korzystającej z usługi podpisania dokumentu elektronicznego.

 

Źródło: “Podpis elektroniczny w kontaktach z ZUS”, publikacja ZUS